ગુરુવાર, 3 જાન્યુઆરી, 2008

....તલાશ છે !

નથી મૃગજળની પ્યાસ મને, ઝાકળની આશ છે,
નથી જૂઠા પ્યારની આશ મને, સાચાની તલાશ છે !

'શમા', ૧૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૭

1 ટિપ્પણી:

RADHEKRISHNA કહ્યું...

vat to tamari sachi che pan aa duniya ma sacho prem malvani shkyata j nahivat praman ma che