મંગળવાર, 9 ઑક્ટોબર, 2012

ના કોઇ દર્દ ...

ના કોઇ દર્દ મહેસુસ થાય હવે,
ના કોઇ અફ્સોસ થાય હવે.

મારામાંથી 'હું' ને બાદ કરું પછી,
ક્યાં કોઇ અહેસાસ થાય હવે?

દીપ્તિ પટેલ, 'શમા', કેનેડા
૨૪ જુલાઇ, ૨૦૧૨ - બપોરે ૧૨.૩૦

1 ટિપ્પણી:

ઈદ્રજીતસિંહ વાધેલા કહ્યું...

વાહ દિપ્તીબેન ....
ખુબ સુંદર....!!!
આ હું માં કેટલું બધું સમાવી લીધું છે આપે....હવે તો મારા માંથી હું નીકળીને તમે બની જાય છે.....!
ઇન્દ્રજીતસિંહ વાઘેલા