મંગળવાર, 9 ઑક્ટોબર, 2012

....વહી જાઉં ?


મીણ બનીને ઓગળી જાઊં
કે
લાવા બનીને પિગળી જાઊં?
----------
આંસુ બનીને વહી જાઉં,

કે
નદી બનીને વહી જાઉં ?

વહેવું તો પડશે જ હવે,

કેમ કે


કોણ જાણે કેમ,

ક્યાંક બંધાવાની,
ક્યાંક ગંધાવાની,
ક્યાં સડવાની,

કોઇ વાસ જરુર આવે છે!

દીપ્તિ પટેલ 'શમા', કેનેડા

૧૧ જુલાઈ, ૨૦૧૨ - ૩.૦૯ બપોરે 

1 ટિપ્પણી:

ઈદ્રજીતસિંહ વાધેલા કહ્યું...

ખુબ સુંદર રચનાઓ સાથે આપની મુલાકાત અહી અમને સદેવ યાદ રહેશે......!
આપણે બંને મળી બીજા ને છેતરીયે,
એના કરતા એકબીજા ને જ છેતરી લઈએ...!

-ઇન્દ્રજીતસિંહ વાઘેલા [ ૧૩-૦૯-૨૦૧૨ ]