શનિવાર, 12 જાન્યુઆરી, 2013

જિંદગી -

ક્યાંક તને મારી નજર ના લાગી જાય, જિંદગી -
તું હર પલ ઑર ખૂબસુરત બનતી જાય છે !!!

દીપ્તિ પટેલ, 'શમા', કેનેડા
૨૧ ઑક્ટોબર, ૨૦૧૨ - રાત્રે ૧૦.૫૫ વાગે

ટિપ્પણીઓ નથી: