શનિવાર, 12 જાન્યુઆરી, 2013

આંખોમાં એક રણ ...

 
ઝાકળ સમી પારદર્શક આંખોમાં,
કેવા છળતાં મૃગજળી સપનાં !

મેં આંખોમાં એક રણ અને
કીકીમાં એક હરણ છુટ્ટું મૂક્યું હતું
કે શું ???!!!


દીપ્તિ પટેલ, 'શમા',
૦૫ નવેમ્બર, ૨૦૧૨ - ૬.૪૮ સાંજે...

3 ટિપ્પણીઓ:

Shailya Shah કહ્યું...

મેં આંખોમાં એક રણ અને
કીકીમાં એક હરણ છુટ્ટું મૂક્યું હતું
કે શું ???!!!

ખુબ સરસ ...

...* Chetu *... કહ્યું...

Waaaahhhhhhhhh.... kya baat hai ???

...* Chetu *... કહ્યું...

Waaaahhhhhhhhh.... kya baat hai ???