બુધવાર, 4 જુલાઈ, 2012

.......... હોવો જોઈએ!

માર્ગ-અડચણ-મંઝિલ; ક્યારે પહોંચીશું, શું ખબર?

હમસફર બસ, મનગમતો હોવો જોઈએ !રણ - તરસ - પ્યાસ; ક્યારેક તો બદલાશે તકદીર,

મૄગજળનો બસ, વાયદો પાક્કો હોવો જોઈએ!ભલેને વરસાવતો એ અગન; હો' સુરજને અહંકાર,

ગરમાળાનો બસ, રંગ પીળો હોવો જોઈએ!ઝંખના-સ્વપ્ન-હકીકતઃ જે મળે, કરીશ સ્વીકાર,

મારી અંદર બસ, તું એકાકાર હોવો જોઈએ!લોકો-સમાજ-દુનિયાઃ મારી શકીશ હું ઠોકર,

તારો ને મારો બસ, પ્યાર એવો હોવો જોઈએ!"શમા" ભલે બુઝાયા કરે, હું જલીશ વારંવાર,

પરવાનાનો બસ, વિશ્વાસ અડગ હોવો જોઈએ !!!દીપ્તિ પટેલ "શમા",

કેનેડા, ૦૪ જુલાઈ, ૨૦૧૨ - બપોરે ૧.૧૫

ટિપ્પણીઓ નથી: