મંગળવાર, 9 ઑક્ટોબર, 2012

........ઝંખ્યા યુગોથી તમને,

સદીઓથી ચાહે ધરતી મેઘને, નદી દરિયાને, રેતી શંખલાને ;
યુગોની તરસ-યુગોનો સંગાથ, પહેલી નજરનો આ પ્યાર નથી.
આમ પણ તમારી, તેમ પણ તમારી, ચો'તરફ યાદો ઘેરી વળે,
છે પ્રણય જેવું જરૂર કંઈક, ફક્ત લાગણીની તો આ અસર નથી.
કંઈ તમન્નાઓથી, કંઈ આરઝુઓથી, ઝંખ્યા યુગોથી તમને,
પહેલી વાર કળીઓ ખીલી હોય, એવી આ 'બહાર' નથી.
હા, ચુભે છે પળે-પળ; ક્ષણે-ક્ષણ દુરી તમારી નશ્તર બનીને,
પણ છે મરહમ ક્યાંય જરૂર, હવે નડે એવું આ 'અંતર' નથી.
હોય રૂપાળી ભલે, ચાંદનીનું અસ્તિત્વ ચાંદ વિના હોય ખરું?
ચાલ કહી દઉં તને હવે, તારા વિના કેમ જીવું, ખબર નથી.
સતત આસ-પાસ, સતત વિચારોમાં, ક્યારેક એકલી તો રહેવા દો
શ્વાસમાં પણ તમને શ્વસીયે, હવે તો પોતાનો 'ધબકાર' પણ નથી !!!
દીપ્તિ પટેલ 'શમા' કેનેડા
૩૦ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૨ - ૨.૩૦ બપોરે 

ટિપ્પણીઓ નથી: