મંગળવાર, 9 ઑક્ટોબર, 2012

સુરજે........

સુરજે મ્હોં મચકોડ્યું, ને
ગરમાળાએ પીળું પર્ણ ખંખેર્યું !

સાદ મેં દીધો ખુશીને, ને
ગમે મારું બારણું ખખડાવ્યું !!!


દીપ્તિ પટેલ , 'શમા' , કેનેડા
૨૭ જુલાઈ, ૨૦૧૨ - બપોરે ૧.૩૦ વાગે

ટિપ્પણીઓ નથી: